Dimarts 31 de maig

Els alumnes de 1r batxiller han continuat amb la connexió de la placa Arduino. L’han col·locada al lloc que li pertocava en la impressora i han connectat tots els cables al lloc corresponent.

Al final ens vàrem trobar un problema. Els dos darrers cables al vídeo sortien amb un terminal blanc i a la nostra impressora no. Un d’ells ha d’anar connectat abaix de la placa a un lloc específic per a ell separant el cable vermell i el negre. I l’altre no vàrem trobar on anava.

Ens hem aturat en aquest vídeo al minut 9.50