Fotos peces 1, 2, 3, 11 i 17

Un termistor és un sensor resistiu de temperatura. El seu funcionament es basa en la variació de la resistivitat que presenta un semiconductor amb la temperatura. El terme termistor prové de Thermally Sensitive Resistor.